Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Kursoversikt

 

Kursoversikt

Grunnet Covid19 og smittevernreglene har vi våren 2021 kun hatt undervisning digitalt (via Zoom-pro). I høstsemesteret 2021 vil vi igjen tilby kurs i våre lokaler, selvsagt med tilrettelegging av nødvendig avstand, hygiene og kontroll. Vi følger uansett de til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger. 

LÆR ITALIENSK PÅ DET ITALIENSKE KULTURINSTITUTT, DER DU FÅR HELE ITALIA PÅ EN PLETT!

VI TILBYR KURS PÅ ALLE NIVÅER.

VI ARRANGERER BÅDE ORDINÆRE KURS I KLASSEROM OG DIGITALE KURS ORGANISERT SOM UKENTLIGE VIDEOTREFF.

SE KURSOVERSIKTENE HER: 

PÅMELDING:

Bindende påmelding innen onsdag 1. SEPTEMBER 2021 (for ordinære kurs med oppstart i uke 36);

onsdag 15. SEPTEMBER 2021 (for de digitale kursene med oppstart i uke 38)

Send din PÅMELDING her med navn, adresse og telefonnummer til iicoslo@esteri.it eller ring oss på: 22 54 06 73

*** 

OVERSIKT OVER ORDINÆRE SPRÅKKURS -  HØST 2021:

kurs generell hst mertxt

Disse kursene går over 13 ganger og foregår i våre lokaler så sant smittesituasjonen tillater det.

NIVÅ KURSDAG OPPSTART SLUTT TID PRIS LÆRER
A1.1A - nybeg. FULLT!  mandag  06.09.2021 06.12.2021  19.00-20.45  2850/3300  Grazia Lombardi
A1.1B - nybeg. FULLT!  torsdag 09.09.2021  09.12.2021  17.00-18.45  2850/3300 Agnese Dalmazzo
A1.1C - nybeg. - FULLT! torsdag 09.09.2021 09.12.2021 19.00-20.45 2850/3300 Agnese Dalmazzo
A1.2A - nybegynner mandag 06.09.2021 06.12.2021 19.00-20.45 2850/3300 Mariano Leotta
A1.3A - nybegynner  torsdag  09.09.2021  09.12.2021  17.00-18.45  2850/3300  Enrica Sollaino
A1.3B - nybegynner  torsdag  09.09.2021  09.12.2021  19.00-20.45  2850/3300  Enrica Sollaino
A2.2A-  elementært  onsdag  08.09.2021  09.12.2021  19.00-20.45  2850/3300  Mariano Leotta
B1.2A - middels *  onsdag  08.09.2021  08.12.2021  17.00-18.45  2850/3300  Alice Tonzig
C2.1A - avansert  mandag  06.09.2021  06.12.2021  17.00-18.45  2850/3300  Filippo Olari

C2.1B - avansert

 mandag  06.09.2021  06.12.2021  17.00-18.45  2850/3300  Grazia Lombardi
 Corso di conversazione  onsdag  08.09.2021  08.12.2021  19.00-20.45  2850/3300  Agnese Dalmazzo

* Kurset B1.2A vil høstsemesteret 2021 foregå digitalt. De påfølgende kursene vil fortsette som normalt med fysisk oppmøte i våre lokaler. 

OVERSIKT OVER DIGITALE SPRÅKKURS - HØST 2021 (kursene går digitalt over 12 videotreff) :

digitalekurs fb

NIVÅ KURSDAG OPPSTART SLUTT TID PRIS LÆRER
A1.1e - nybegynner tirsdag 21.09.2021 14.12.2021 17.00-18.30  2200 Melanie Candeloro 
B1.2e - middels mandag 20.09.2021 13.12.2021 17.00-18.30  2200 Melanie Candeloro
C1.1e - avansert tirsdag 21.09.2021 14.12.2021 17.30-19.00  2200 Enrica Sollaino

Onlinekursene foregår gjennom ukentlige videotreff. Man må selv gå til anskaffelse av kursbok i ebokformat i Nuovo Espresso-serien. Du vil få mer informasjon om dette ved påmelding. 

***

 ARKEOLOGIKURS - HØST 2021:

arkeologi trinn1 2

Fordypningskurs. Kurset er digitalt, går over 12 ganger og foregår på italiensk.

Corso online di arte e cultura organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura

NIVÅ KURSDAG OPPSTART SLUTT TID PRIS LÆRER
Avansert - TRINN 2 - TEMAKURS Mandag 06.09.2021 29.11.2021 19.00-20.30 kr. 3000,-  Filippo Olari
Avansert - TRINN 1 - INTRODUKSJONSKURS Fredag 10.09.2021 03.12.2021 17.00-18.30 kr. 3000 Filippo Olari

OM INTRODUKSJONSKURSET - trinn 1:
Un viaggio da nord a sud alla scoperta delle aree archeologiche e dei monumenti più importanti d'Italia. Un percorso attraverso scavi, fonti storiche e leggende che dopo molti secoli, grazie alla tradizione, alla lingua ed al cibo continuano a raccontarci la storia antica.
Per il programma dettagliato, cliccare qui

*

ARKEOLOGIKURS TRINN2 - ROMERTIDEN
Il Trinn 2 di archeologia parlerà esclusivamente dell’archeologia e della storia di Roma.
Viaggeremo nel tempo dalle origini fino alla caduta dell’Impero e per scavi, ritrovamenti ed aree archeologiche che meritano di essere conosciute.
Conosceremo i volti e le parole dei grandi personaggi di Roma antica e i luoghi che li hanno ospitati.
Avremo la possibilità di conoscere realmente gli scavi ed i ritrovamenti attraverso gli occhi di un archeologo che vi ha partecipato.
Se hai frequentato il Trinn 1 o se vuoi conoscere meglio la storia di Roma, questo è il corso per te!
Per il programma dettagliato, cliccare qui

***

KUNSTHISTORIE - HØST 2021:

kunsthistorie hst2021

Fordypningskurs (kurset går over 12 ganger og foregår fysisk på Instituttet):

Corso di arte e cultura presso l'Istituto Italiano di Cultura:

NIVÅ KURSDAG OPPSTART SLUTT TID PRIS LÆRER
Avansert onsdag 08.19.2021 01.12.2021 17.00-18.45 3000   Paola Burigana

Tema høst 2021:
Il paese delle meraviglie: i siti italiani patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Il corso propone un itinerario nella storia dell’arte italiana attraverso la presentazione di alcuni dei siti o luoghi di eccezionale importanza artistica e culturale in Italia, dall’epoca antica a quella moderna: monumenti e cicli decorativi destinati ad abbellire palazzi, ville, monasteri, chiese, giardini. Si analizzeranno siti con varie tipologie di decorazione: rupestri, musive, pittoriche, scultoree, architettoniche, paesaggistiche e urbanistiche. Il corso propone quindi un viaggio artistico virtuale nello spazio e nel tempo, percorrendo varie regioni italiane, da nord a sud passando per il centro Italia.
Per il programma dettagliato, cliccare qui

* * *

Kursene i kunst og kultur er beregnet for dem som har god kjennskap til det italienske språket og kan følge undervisningen på italiensk.

------------------------------------

Vi tilbyr også privatundervisning. Ta kontakt for mer informasjon. 

------------------------------------

Vårsemesteret 2021 starter opp i uke 3. Høstsemesteret starter opp i uke 36.

Det vil ikke bli undervisning i vinterferien (uke 8) og høstferien (uke 40)

Antall kurskvelder høst: 13; antall kurskvelder vår: 15, med unntak av kursene i kunst- og litteratur- og kulturhistorie som går over 12 ganger hvert semester. 

Alle våre kurs, inkludert privatundervisningen, foregår i våre hyggelige, nyoppussete lokaler her i Oscarsgt. 56. 

Kursbok: Vi benytter serien NUOVO ESPRESSO 1- 6

PÅMELDING:

Bindende påmelding innen onsdag 1. SEPTEMBER 2021 (for ordinære kurs med oppstart i uke 36);

onsdag 15. SEPTEMBER 2021 (for de digitale kursene med oppstart i uke 38)

Send din PÅMELDING her med navn, adresse og telefonnummer til iicoslo@esteri.it eller ring oss på: 22 54 06 73

VELKOMMEN! BENVENUTO!

kurs generell hst

 

 


Luogo:

januar

16