Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Selvevaluering

 

Selvevaluering

SPRÅKKURS – SELVEVALUERINGSTEST

Ønsker du å melde deg på språkkurs men er usikker på hvilket nivå du befinner deg på? Da kan du enkelt ta en språktest der du selv kan vurere dine italienskkunnskaper. Slik er det lettere å finne hvilket kurs som egner seg best for deg.

Språktesten er  basert på Det europeiske rammeverket for språk som vi benytter som undervisningsmodell. 

TESTEN er inndelt i 10 oppgaver, hvor hver av dem er øvelser som utgjør en del av programmet man går igjennom på de ulike nivåene på kursene våre. Testen begynner altså med helt enkle øvelser på nybegynnernivå for så å øke i vanskelighetsgrad helt opp til avansert nivå. Ved siden av hver øvelse er det indikert en kurskode (i rødt) som tilsvarer kursnivået. På bakgrunn av denne testen vil du altså kunne skrive deg inn på det kursnivået som egner seg best for deg.
For å oppnå en best vurdering som mulig av dine italienskkunnskaper, er det viktig at testen gjøres progressivt fra enkelt til avansert nivå.
Lykke til!

TEST for å evaluere dine italienskkunnskaper og finne egnet kurs her på Det italienske kulturinstituttet

Løsninger på testen

Kriterier for å vurdere nivået du ligger på

         
 


.


15