Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Språkstipender

 

Språkstipender

Språkstipender som videreformidles av Det italienske kulturinstitutt i Oslo

For informasjon vedrørende studiestipender som italienske språkskoler og universiteter tilbyr norske studenter, kan du henvende deg til Instituttet ved å sende en forespørsel på e-post til: iicoslo@esteri.it  

Det italienske kulturinstitutt tilbyr selv ingen stipender av noe slag, men videreformidler altså stipend som de ulike språkskolene til enhver tid måtte tilby. 

I din forespørsel må du spesifisere følgende:

- personlige data og hva slags studier du har tatt;
- nivå på dine italienske språkkunnskaper;
- hvorfor du ønsker å lære italiensk;
- informasjon om hvilke kurs og navn på skolen eller universitetet du ønsker å studere ved, dersom du alt har foretatt et valg;
- når på året du ønsker å ta kurs (måned/semester);
- hvor lenge kurset varer/skal vare;
- hva slags studiestipend du søker i fht. det kurset du ønsker å ta.

Det italienske kulturinstituttet vil kun på basis av ovennevnte forespørsel gi deg informasjon om de studiestipendier de ulike italienske skoler og universiteter til enhver tid tilbyr.

Vi gjør oppmerksom på at studiestipendene er ment for å lette utgifter relatert til studieoppholdet i Italia for de som ønsker å ta kurs i italiensk språk. Studiestipendene dekker vanligvis kursavgiften helt eller delvis. Studenten må derfor selv, dersom intet annet er spesifisert, dekke reise- og oppholdsutgiftene. En del skoler og universiteter tilbyr hjelp til å finne bosted.

Etter at studenten er blitt tildelt studiestipendet, skal all kommunikasjon mellom henne/ham og studiestedet foregå direkte mellom de to partene. Instituttets ansvar opphører i dèt det har gitt den nødvendige informasjon til studiestedet om studenten, som er blitt tildelt stipendet.

Etter endt studieopphold i Italia, skal studenten, som har mottatt stipend, fremlegge en skriftlig evaluering av studieoppholdet til Det italienske kulturinstituttet.

NB!
Det italienske kulturinstituttet fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende kvaliteten på de ulike kursene og på selve studiestedet der studenten har fått tildelt stipend.


30