Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

De italienske kulturinstituttene i verden

 

De italienske kulturinstituttene i verden

Det finnes i dag 83 italienske kulturinstitutter spredt i verdens største byer på alle de fem kontinentene. Kulturinstituttene er ment å være et møtested for intellektuelle, kunstnere og ulike kulturoperatører, så vel som for et vanlig publikum som ønsker å opprette eller opprettholde et forhold til Italia. For en oversikt, se også hjemmesiden til Det italienske utenriks- og bistandsdepartementet her

Det italienske kulturinstituttet fungerer ikke bare som et utstillingsvindu for Italia og en kilde til oppdatert informasjon om alt som skjer i landet, men også som pådriver og initiativtaker til kultursamarbeid. Slik blir Kulturinstituttet et essensielt referansepunkt både for italienske miljøer i utlandet og for den økende interessen for italiensk kultur som vi finner over hele verden.

Det italienske kulturinstitutt er en støtte og et tillegg til de aktivitetene landets ambassader og konsulater utfører. Kulturinstituttene skal fremme forestillingen om Italia som et senter der kultur helt siden antikken og frem til i dag har blitt skapt, bevart og spredd. I tillegg til å organisere ulike kulturarrangementer (innenfor kunst, musikk, film, teater, dans, mote, design, fotografi, litteratur, forlagsbransjen), vil italienske kulturinstitutter også:

• gi muligheten for de som ønsker det, til å bli kjent med italiensk språk og kultur, gjennom å organisere kurs, drive biblioteker og skaffe lærebøker og lektyre;
• skape kontakter og tilrettelegge for italienske operatører i kulturutveksling og produksjon på internasjonalt nivå;
• bidra med informasjon og logistisk støtte til private og offentlige kulturoperatører, både italienske og andre;
• støtte initiativer som ønsker å fremme den interkulturelle dialogen basert på demokrati og internasjonal solidaritet.


33