Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Bibliotekets reglement

 

Bibliotekets reglement

LÅN OG HJEMLÅN

Det italienske kulturinstitutts bibliotek kan konsulteres på vår onlinetjeneste

Det er også mulig å forhåndsbestille bøker og filmer på onlinetjenesten.

Det er fri tilgang til å slå opp i bøkene, med unntak av kunstbøker og andre verker i låste montre, som man må henvende seg til bibliotekaren for å få tilgang til. Unntatt er også materiale som ennå ikke er registrert, stemplet, osv. Brukerne kan ikke forlate biblioteket uten å levere tilbake verkene de har hatt til gjennomlesing.
Utleveringen av bøker opphører tjue minutter før stengetid; bøkene man har til gjennomlesing, må innleveres til bibliotekaren ti minutter før biblioteket stenger.

Hjemlån er gratis og tillates først etter framvisning av medlemskort eller gyldig legitimasjon. Eventuelle endringer i bostedsadresse må alltid opplyses til biblioteket før bøkene lånes.
Unntatt fra hjemlån er ordbøker, leksika, oppslagsverker generelt, sjeldne eller verdifulle publikasjoner, kunstbøker, verker i flere bind, verker som er skjøre eller i dårlig tilstand, verker med plansjer, verker som ennå ikke er blitt registrert og katalogisert, aviser og tidsskrifter.

Brukeren kan ikke, bortsett fra i spesielle unntak gitt av bibliotekets ledelse, ha mer enn tre bind/verker til låns i mer enn tre uker. Forespørsler om å forlenge lånetiden må gjøres innen lånefristens utløp. Forlengelsen kan imidlertid ikke overstige tre uker.

Lånetiden på dvd’er er på to uker og kan ikke forlenges.

BRUKERENS ANSVAR

Ved manglende innlevering av verker vil låntaker bli innkrevd 50 kr per verk, fra og med begynnelsen av hver uke som
går over tiden, i tillegg til dekning av ukentlige utgifter til purring.
Det er ikke tillatt å låne videre til andre.
En låntaker som mister eller skader et verk, må erstatte samme verk med et annet eksemplar eller betale dets verdi. Den biblioteketansvarlige, eventuelt instituttledelsen, kan fastsette størrelsen på summen.

NORMER FOR OPPFØRSEL

Det er ikke tillatt å skade bibliotekets bøker med flekker, understrekninger, utrevne sider, etc. Den som skader verker i bibliotekets eie er strafferettslig ansvarlig.

FOTOKOPIERING

Fotokopiering skjer i tråd med gjeldene regler, og må avtales med bibliotekaren i hvert enkelt tilfelle.

ÅPNINGSTIDER:
Instituttets bibliotek er tilgjengelig i kontorets åpningstider kontakt oss på iicoslo.info@esteri.it eller 22540670 for å gjøre en avtale.

Midlertidige endringer i tidene vil bli bekjentgjort med oppslag ved inngangen til biblioteket.


571