Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Per Italiani

 

Per Italiani
Den norske staten starter f.o.m. studieåret 2009/2010 et nytt mobilitetsprogram kalt Yggdrasil tilegnet utenlandske studenter, forskere og kunstnere som ønsker et faglig opphold i Norge.

Yggdrasil erstatter tidligere studiestipender disponert fra Den norske staten gjennom bilaterale Kulturavtaler.
For mer informasjon: www.rcn.no/is
 
Henvendelse til:

Forskningsrådet
Stensberggata 26, 0131 Oslo
Tel. (0047) 2203 7000
www.forskningsradet.no

Den Kgl. Norske Ambassaden i Italia
Via delle Terme Deciane, 7 – 00153 Roma
Tlf.: 0039-06 5717031 – Faks: 06 57170326
www.amb-norvegia.it


Sommerstipender

International Summer School i Oslo, ved Universitetet i Oslo, tilbyr sommerkurs i norsk språk, kunst og kultur til studenter fra hele verden.
For mer informasjon: International Summer School

63