Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Stipender

 

Stipender

STIPENDER FOR NORSKE STATSBORGERE

Stipender Den italienske staten tilbyr nordmenn, utgjør et bidrag til studie- og forskningsopphold i Italia og er ment å fremme internasjonalt kulturelt samarbeid samt utbredelse av italiensk språk, kultur og vitenskap.  


UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Stipendene skal benyttes for å studere/forske ved følgende italienske statlige institusjoner eller andre som er offentlig godkjente:

• Universiteter og tekniske høgskoler;
• Kunsthøgskoler og konservatorier;
• Institutter for restaurering;
• Nasjonal filmskole;
• Forskningssentre eller -laboratorier, biblioteker, arkiver og museer som er forbundet med universitetskurs eller post-universitskurs der kandidaten må være skrevet inn.

Det blir ikke gitt stipender for å delta på kurs ved:

- utenlandske institusjoner (universiteter, akademier, biblioteker, alle andre type skoler), selv om de ligger i Italia;

- private forskningssentre og –laboratorier som ikke er offentlig godkjente.

Det gjøres unntak for European University Institute som er en universitetsinstitusjon forbundet med andre institusjoner innenfor EU; og for ikke statlige universiteter som er offentlig godkjente og som utsteder godkjente akademiske titler i Italia.

ULIKE TYPER STIPENDER

Kandidaten kan søke om stipend til:

Korte språkkurs (evt. som forberedelse til å skrive seg inn på et universitet eller post-universitets kurs i Italia).

Enkeltstående universitetskurs: i alle fag. Ved endt kurs må studenten avlegge en eksamen.

Laurea-studier: da noen mastergrad-studier er lukkede, anbefales det å søke på flere steder på samme studieprogram, slik at – om man ikke kommer inn ett sted, ikke risikerer å få stipendet annullert. (For italiensk studiesystem – laureagrad – se linken INFOLUKEN)

Kunst- og musikkstudier: ved Kunst- og Musikkhøgskoler (Akademier, Konservatorier, ISIA mm), ved Institutt for Restaurering eller Nasjonal Filmskole.

Kurs i italiensk språk for lærere i italiensk: disse kursene er reservert utenlandske lærere i italiensk og universitetsstudenter som alt er skrevet inn på minst 3.året og som har bestått en eksamen i italiensk språk. Når det gjelder studier i italiensk språk og –undervisning, gis stipendene for å følge spesifikke kurs ved Universitetet for Utlendinger i Perugia, Siena og Roma Tre eller andre institusjoner kvalifisert for å utstede sertifisering av italiensk som utenlandsk språk (L2).

Post-universitets kurs: spesialiseringskurs for å oppnå master av I og II nivå (varighet minst ett år. Se: INFOLUKEN), doktorgrad og spesialisering.

Forskning: innenfor alle disipliner. Obligatorisk å skrive seg inn på og følge undervisningen ved et universitets eller post-univeritets-studium. Krav: bekreftelse fra lærer eller den institusjonen man ønsker å forske ved. Stipendiaten må ved endt kurs avlegge eksamen. Dette kravet fravikes for forskere ved CNR (italiensk forskningsråd), Istituto Superiore di Sanità eller andre forskningsinstitusjoner på samme nivå.


STIPENDETS PERIODE OG VARIGHET

Det gis studiestipender kun for en varighet av 3,6,9 eller 12 måneder. Med unntak av kortere kurs i italiensk språk og kultur med varighet på 1, 2 eller 3 måneder.


KRAV

Søkere på stipend må oppfylle følgende ufravikelige krav:

Kunnskap i italiensk språk

Kunnskap i italiensk språk er et absolutt krav og må attesteres av en lærer i italiensk eller gjennom en samtale her ved Det italienske kulturinstitutt . (gjelder ikke for søkere til kortvarige kurs i italiensk).

Studietittel

Søkere må inneha den studietittelen som kreves av den institusjonen man søker seg til (se disposisjoner utstedt av MIUR – Det italienske forsknings- og utdanningsdepartementet for tre-årsperioden 2008-2011 som finnes på: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/index_cf2.htm ). Det gjøres oppmerksom på at søkere som bli valgt ut må fremvise alle studietitler og attester oversatt til italiensk hvor oversettelsen må være stemplet og godkjent fra Den italienske ambassaden i tillegg til dichiarazione di valore , som også utstedes av Ambassaden (se: INFOLUKEN)

”Corsi di laurea”: kandidaten må inneha gyldig Vitnemål fra videregående skole for å skrive seg inn på universiteter.

“Scuole di specializzazione” og “Master di I” og “di II livello”: her kreves det en akademisk tittel tilsvarende italiensk “laurea” eller annen dokumentasjon som kreves ved stedet du søker til.

Enkeltstående kurs: her kreves kun immatrikuleringsbevis ved universitetet du er skrevet inn på i Norge.

Kunst- og musikkhøgskoler: det kreves gyldig vitnemål fra videregående skole for å komme inn på denne type statlige eller offentlig godkjente høgskoler.

Kurs i italiensk språk og kultur: vitnemål fra videregående skole.

Henvendelse til:

Det italienske kulturinstitutt i Oslo
Oscars gate, 56 - 0258 Oslo
Tel. 22540670
www.iicoslo.esteri.it 

Italias Ambassade
Inkognitogaten, 7 - 0244 Oslo
Tel. 23084902
www.amboslo.esteri.it

For ytterligere informasjon: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/


64