Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Insegnare Italiano

 

Insegnare Italiano
For alle som kunne tenke seg å undervise i italiensk i Norge, gir vi her følgende opplysninger:

Sendelektoratene i italiensk ved norske universiteter
Som et ledd i strategien om å støtte italienskundervisning på universitetsnivå, sender Det italienske utenriksministeriet ut lektorer i italiensk til universiteter i utlandet, og påtar seg kostadene knyttet til disse lektoratene. Lektorene velges ut blant de fast ansatte lektorene ved videregående skoler i Italia.

I utførelsen av sine spesifikke funksjoner, vil lektorene i mange tilfeller samarbeide med det tilstedeværende Kulturinstituttet og slik komme til å fungere som en "kulturoperatør" i bred forstand.

I det akademiske året 2005-2006 ble det sendt 275 lektorer til utlandet. I tillegg gir Utenriksministeriet bidrag til utenlandske universiteter til opprettholdelsen av undervisningsstillinger i italiensk språk, og særskilt når det gjelder ansettelsen av lokale lektorer. I denne sammenhengen har universiteter uten fast ansatte lektorer i landene i Øst-Europa, Sør- og Mellom-Amerika og Afrika blitt prioritert.

For flere opplysninger, se Utenriksministeriets nettsted på sidene:
http://www.esteri.it/doc/ord.pdf 
http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_92_101.asp 
http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_92_105.asp 
http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_94_214.asp


Undervise i italiensk ved Kulturinstituttet i Oslo
L’IIC organizza presso la propria sede corsi di lingua e cultura italiana.
Per potersi candidare come docente dei corsi di lingua organizzati dall’IIC, è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae al seguente indirizzo e-mail: iicoslo@esteri.it.
L’IIC si riserva, in caso di necessità, di contattare gli interessati ritenuti idonei a seguito dell’esame delle candidature pervenute. 


Italienske skoler i Norge

For tiden finnes det ingen italienske skoler i Norge.

Montessoriskoler i Norge


Undervise i italiensk i Norge
Foruten kursene i italiensk ved høyskoler og universiteter (se detajert liste) finnes det i Norge enkelte organisasjoner som holder undervisning i fremmedspråk, deriblant italiensk. Noen av disse ansetter undervisningspersonale også for kortere perioder (semester):
I de største byene finnes det privatskoler som underviser spesifikt i italiensk:
I Norge er det opprettet 5 avdelinger av Foreningen Dante Alighieri. Noen av disse organiserer også kurs i italiensk:

Avdelingen i Oslo
Leder: Roberta Luciani Havran
roberta.luciani.oslo@gmail.com


Avdelingen i Bergen
Leder: Bruno Giusti
dantebergen@gmail.com 


Avdelingen i Trondheim
Leder: Prof. dr. med. Olav F. Münther Sellevold
Olav.Sellevold@ntnu.no


Avdelingen i Kristiansand
Leder: Jan Berg
Harold Brygge, 8
4631 Kristiansand
Tlf: 38092766
janberg@online.no


Avdelingen i Fredrikstad - Halden - Sarpsborg
Leder: Unni Dybvik
Bjerkevn. 5 - 1776 Halden
Tlf: 69185914
turidt@halden.net

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt direkte med skolene.


68