Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Støtte til oversettelse av italienske bøker, film, tv-serier

 

Støtte til oversettelse av italienske bøker, film, tv-serier

Det italienske utenriks- og bistandsdepartementet tilbyr støtte til oversetting av italienske bøker, filmer og tv-serier til norsk

Det finnes to typer støtte: 1) PRIS: kan gis til et forlag for arbeidet med et italiensk verk (skjønnlitterært eller vitenskapelig), filmer, tev-serer som allerede er oversatt og utgitt i Norge men ikke ble utgitt før 1.1.2018. 2) BIDRAG: økonomisk støtte til den kommende oversettelsen og utgivelsen av et italiensk verk (skjønnlitterært eller vitenskapelig)/film/tv-produksjon.

Støtten ytes for å gjøre italiensk litteratur (både papir og digital versjon), film, kortfilmer og tv-produksjoner og med dèt det italienske språk og kultur kjent i utlandet. Når det gjelder søknad om støtte til italiensk samtidslitteratur, vil det bli lagt vekt på bøker som har vunnet viktige italienske priser. Det vil bli lagt generell vekt på at det det gis støtte til har bredt nedslag og har god mottakelse.

Norske forlag, oversettere, produksjonsselskaper og selskaper for dubbint og teksting av italienske bøker, kort- og langfilmer og tv-serier, kan søke om støtte til oversetterarbeidet.  

Les retningslinjene for søknader her

Se søknadskjema her

Søknadsfrist er 31. mars 2019.

Søknaden sendes Det italienske kulturinstitutt, Oscarsgt. 56, 0258 Oslo. For mer informasjon, ta kontakt på iicoslo@esteri.it - tlf. 22540673.

* * *

 

 

NYHET: Det italienske kulturdepartementet MiBACT lyste den 13.02.2018 ut en NY STØTTEORDNING (pris) til oversettelse (til og fra italiensk) av
• litterære verk inkludert lyrikk;
• verk som omfatter litteraturkritikk, kunstkritikk, sakprosa, vitenskapelig forskning;
• film- og teatermanus

Både forlag, oversettere, filmselskaper og teatre - både italienske og utenlandske - , kan søke om pris.   

Søknadsfrist: 31.03.2018

Søknaden for denne typen støtte sendes direkte til: "Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo - Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali, Via Michele Mercati 4, 00197 Roma", slik det kommer frem av utlysningen.

Utlysning

Søknadsskjema

Se også fullstendig utlysning på MiBACTS hjemmesider her


669