Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Iscrizioni_univerisitarie

 

Iscrizioni_univerisitarie

Generelle info
Kandidatene sørger selv for å sende (eller levere personlig) søknaden til det utvalgte universitet/ kunstakademi/musikkonservatorie/musikkhøyskole, etter den fremgangnsmåten og de fristene som er satt av den enkelte institusjon, og legge ved den nødvendige dokumentasjonen. Norske statsborgere er likestilt med øvrige EU-borgere.
Etter at dokumentene er sendt/levert tar man kontakt med studiestedet for å forvisse seg om at alle papirene er i orden. Samtidig spør man om når eventuelle språk- og /eller adgangstester foregår og når studiet/undervisningen starter.

Som allerede nevnt likestilles norske studenter med EU-studenter (studenti comunitari) og konkurrerer derfor på like linje med dem. Jo høyere karakter, jo større sjanse for å bli tatt opp. Poenger man får på eventuelle språk- eller/og adgangstest teller også.
For medisinrelaterte studier, arkitektur og andre fag gjelder programmert opptak (begrenset antall plasser + adgangstest). Adgangstestene foregår på italiensk, slik at det forutsettes gode språkkunnskaper.

I teori kan man søke ved flere institusjoner, men i praksis, siden adgangstestene blir hold samme dag hos alle, gis det adgang til å legge inn kun en søknad.
På omtrent alle utdanningsinstitusjoner er det i bruk det europeiske vekttallsystemet - ECTS=European Credit Transfer System - (dvs. studiepoeng).

Studieavgiften på de statlige institusjonene ligger på mellom ca 1.000 og ca 3.000 EUR årlig, og kan være avhengig av type studier, lærested og familiens samlede inntekt. Utenlandske og italienske studenter betaler etter de samme prinsippene. Siden norske studenter er uavhengige fra de er 18 (fra 23 for italienere), kan det være lurt å ta med egen ligningsattest i tilfelle det reises tvil om fastsettelse av inntekt.
I tilfelle man trenger medisinsk behandling er det er tilrådelig å ta med Modell E 111; fåes av Trygdekontoret.
Undervisningen kan starte i september/oktober , og slutter i mai/juni.
Det er i bruk tosemestersordning; 1. semester (høst), 2. semester (vår).

Opptak til statlige høyskoler/universiteter 

Ytterlig info faes på www.study-in-italy.it/

Studiedokumenter.
Vitnemålet må påføres ”apostille” stempel. Ta kontakt med Fylkesmannen for å gjøre dette.

1. Søknadsskjema kan enten lastes ned fra web-siden til enkelte universiteter/høyskoler eller lastes ned fra: www.study-in-italy.it/  (det finnes flere typer: for opptak til 1. året - Modulo B, for innmelding til senere år - modulo G)
2. Bekreftet kopi av vitnemålet.
3. ”Dichiarazione di valore” (gyldighetsbekreftelse)- fåes av konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo.
4. Oversettelse til italiensk av vitnemål med generell studiekompetanse. Man skal selv sørge for å få vitnemålet oversatt. Rett oversettelse kan bekreftes av konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo eller av italienske visekonsulater i Norge.
5. 2 passbilder, hvorav 1 bekreftet. Bekreftelsen fåes av konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo eller av italienske visekonsulater ved å vise pass.
Studenter som ikke kan få utført ovenstående personlig, bes om å sende søknad (for opptak til 1. året - Modulo C, for innmelding til senere år - modulo H ) om perfeksjonering av dokumentasjonen til konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo.

Opptak til statlige kunstakademier/musikkonservatorier/musikkhøyskoler

Dokumentene er stort sett de samme som for opptak til universiteter/høyskoler. Denne type skoler har som oftest programmert opptak (begrenset antall plasser + adgangstest), og fristene varierer fra det som gjelder for universiteter.

Ytterlig info fåes på www.study-in-italy.it/

Studiedokumenter.

Vitnemålet må påføres ”apostille” stempel. Ta kontakt med Fylkesmannen forå gjøre dette.

1. Søknadsskjema kan enten lastes ned fra web-siden til enkelte institusjon eller lastes ned fra: www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos_cf2.htm (det finnes flere typer: for opptak til 1. året - Modulo B-bis, for innmelding til senere år - modulo G-bis)
2. Bekreftet kopi av vitnemålet.
3. ”Dichiarazione di valore” (gyldighetsbekreftelse)- fåes av konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo.
4. Oversettelse til italiensk av vitnemålet. Man skal selv sørge for å få vitnemålet oversatt. Rett oversettelse kan bekreftes av konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo eller av italienske visekonsulater i Norge.
5. 2 passbilder, hvorav 1 bekreftet. Bekreftelsen fåes av konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo eller av italienske visekonsulater ved å vise pass.
6. Den enkelte institusjonen kan be om ytterlig nødvendige dokumenter, og disse må også oversettes, og bekreftes av konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo.
Studenter som ikke kan få utført ovenstående personlig, bes om å sende søknad (for opptak til 1. året - Modulo C-bis, for innmelding til senere år - modulo H-bis ) om perfeksjonering av dokumentasjonen til konsulatavdelingen ved Den italienske ambassaden i Oslo.

Opptak til frittstående kurs - "Corsi singoli"

Man tar kontakt med det utvalgte universitet for informasjon om enkelte frittstående kurs man kan gå på - "Corsi singoli" - og for å få tilsendt søknadsskjema. Kopi og oversettelsen av det norske studiebevis (f. eks. karakterutskrift), er det eneste dokument, sammen med søknadsskjemaet, som sendes/leveres til det utvalgte universitetet innen fristen. Man skal selv sørge for å få studiebeviset oversatt. Vitnemålet må påføres ”apostille” stempel. Kopien og oversettelsen godkjennes og stemples med "rett kopi" og "riktig oversettelse" av konsulatavdelingen til Den italienske ambassaden i Oslo eller av italienske visekonsulater i Norge.

Nyttige linker

Studenthjem i Italia

Se på www.lanekassen.no for å sjekke om studiet man tenker å velge støttes av den norske Lånekassen. 

ANSA (Assosiation of Norwegian Students Abroad) har også mye informasjon om studier i utlandet.

Den italienske ambassaden i Oslo

Opplysningene på denne siden er av generell karakter. For mer detaljert informasjon om opptaksregler, ta kontakt med den aktuelle institusjonen.


79