Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Studere i Italia

 

Studere i Italia

Sjekk generell informasjon (på engelsk) på nettsidene Guide EduItalia - om høyere utdannelse i Italia, 5000 ulike kurs og stipendmuligheter for internasjonale studenter. På linken Study in Italy til Det italienske utenriksdepartementet finner du også oppdatert informasjon om muligheter for å søke om stipend, samt annen nyttig informasjon om universiteter og ulike studier. 

UNIVERSITETER

Generelle opplysninger om hvordan det italienske universitetssystemet er bygd opp og fungerer, kan hentes på nettstedet til Departementet for forskning og utdanning (MIUR)

For immatrikulering ved italienske universiteter, se informasjon på sidene Universitaly og StudiareInItalia. SE OPPDATERT INFORMASJON FOR STUDIEÅRET 2022/2023 HER

For prosedyrer for å skrive seg inn som utenlandsk student ved italienske universiteter, se her (informasjon på engelsk).
For hvilke skoler/skolesystemer som er godkjent for å skrive seg inn på italienske universiteter, se her (informasjon på engelsk)Fullstendige lister over lærestedene kan fås gjennom

Innskrivning av utenlandske studenter: 

Nyttig informasjon for utenlandske studenter som ønsker å studere ved italienske universiteter, finner du på MIURs hjemmeside her

Er du interessert i å studere ved et italiensk universitet kan du finne nyttige informasjon om kvotene for utenlandsstudenter gjennom søkemotoren Cineca og på nettstedet til MIUR.

En oversikt over universitetsstudier på engelsk, finner du på MIURs hjemmeside her

SKOLER

En generell orientering samt nyttige opplysninger om det italienske skolesystemet, finnes på nettsidene til MIUR her 

Oversikter over skoler

Fullstendige lister over skoler av alle kategorier kan finnes ved hjelp av følgende søkemotorer:


KUNST- OG MUSIKKUTDANNELSE PÅ HØYT NIVÅ

Her er den fullstendige oversikten over høyskoler, konservatorier og akademier for utdanning innen kunst og musikk

 

ENKEL OVERSIKT OVER DET ITALIENSKE SKOLE- OG UNIVERSITETSSYSTEMET

...samt hvordan skrive seg inn på skoler, universiteter, akademier i Italia; nødvendige dokumenter mv, finner du på denne INFOLUKEN (på norsk her)


HVORDAN BLI LÆRER I ITALIENSK SOM FREMMEDSPRÅK

 


78