Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Tirocini

 

Tirocini

Training MAE/CRUI

Målgruppe
Unge italienere som er spesielt lovende, med universitetsgrad på høyere eller lavere nivå, eller med laurea etter det gamle systemet (fullført for senest 18 måneder siden), eller som er kandidater til laurea ved italienske universiteter eller studenter på mastergrad (som imidlertid vil være ferdige innen 18 måneder).

Tid og sted
Man får tilbud om å arbeide en periode på tre måneder som trainee ved Utenriksministeriets kontorer i Roma eller ved Ministeriets utenriksstasjoner:
Italienske kulturinstitutter
Italienske ambassader
Italienske konsulater
Faste representantskaper ved internasjonale organisasjoner

Training-periodene forløper vanligvis over tre perioder pro år (januar-april; mai-august; september-desember)

Hvem organiserer?
Training-systemet ble opprettet som følge av en konvensjon mellom Utenriksministeriet (Det diplomatiske institutt) og Rektorrådet ved italienske universiteter (CRUI).
Det er så langt 57 italienske universiteter som har sluttet seg til denne konvensjonen. I perioden 2001-2004 ble det tilbudt over 3000 trainee-plasser ved Ministeriet og utenriksstasjonene, og det kom inn nesten 10000 søknader til disse plassene.

Programmet
Programmet henvender til dem som ønsker å bli nærmere kjent med vårt lands system med internasjonale relasjoner innen ulike sektorer: politisk, økonomisk, sosio-kulturelt, vitenskapelig og utviklingssamarbeid, og gir muligheten til å tilegne seg – fra et privilegert perspektiv - en direkte og konkret kunnskap om hvordan Ministeriets strukturer fungerer i Italia og i utlandet. Dette er med andre ord aktuell kunnskap både for dem som vil orientere seg med tanke på en framtidig internasjonal karriere, og for dem som har behov for å fordype sine kunnskaper "ute i felten" for å videreføre sine akademiske studier.

Det diplomatiske institutt ved Utenriksministeriet
Det diplomatiske institutt i samarbeid med Rektorrådet (CRUI) tar seg av koordineringen av programmet og tilstøtende administrative oppgaver. Blant annet definerer de programmets mål, modalitet og innhold; de står for den regelmessige utlysningen av stillingene med de respektive stillingsbeskrivelsene; de sørger for bredest mulig offentliggjøring av dem; er med på å velge ut kandidatene; har et medansvar for at traineene får utføre nytte og lærerike aktiviteter ved de steder og kontorer de kommer til; utfører en generell evaluering om traineenes utvikling og hvilke resultater som har kommet ut av oppholdet.

Informasjon
På nettstedet til Det italienske rektorrådet kan man finne ytterligere informasjon om prosedyrer og nødvendige kvalifikasjoner for å delta, i tillegg til oversikten over de universitetene som er tilsluttet konvensjonen. Interesserte kan i tillegg henvende seg til studieveiledningen ved sine respektive universiteter for eventuelle nyttige innspill. Man kan også få informasjon fra Det diplomatiske institutt i Utenriksministeriet ved å skrive til følgende e-postadresse: programma.tirocini@esteri.it

73