Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Eksamener - Kursbevis/Språktest

 

Eksamener - Kursbevis/Språktest

Trenger du et bevis på dine italienskkunnskaper, i jobbsammenheng eller til studier i utlandet? Ta eksamen ved ett av nedenstående studiestedene. 

Dette er kursbevis som bekrefter nivået på din kommunikative kompetanse i italiensk som fremmedspråk (5 nivåer). Kursbevisene er beregnet på alle utenlandske borgere, italienske borgere som bor i utlandet (etterkommere av italienske innvandrere) og utenlandske innvandrere i Italia.

Det kreves ingen spesiell studiekompetanse for å avlegge språktestene.

For å kunne avlegge eksamen, kan du ta kontakt med følgende institusjoner: 

Università per Stranieri di Perugia   (CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Kursbevisene gis i overensstemmelse med Det europeiske rammeverket for språk: 

 Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Dante Alighieri  

NIVÅ C2
Beherskelse

CELI 5 CILS Quattro-C2 PLIDA C2  
NIVÅ C1
Driftighet
CELI 4 CILS Tre-C1 PLIDA C1       
NIVÅ B2
Framskritt
CELI 3 CILS Due B2 PLIDA B2  
NIVÅ B1
Terskel 
CELI 2 CILS Uno B1 PLIDA B1  
NIVÅ A2
Overlevelse
CELI 1 CILS A2 PLIDA A2  
NIVÅ A1
Kontakt
CELI 1 CILS A1 PLIDA A1  

12